offSURE

strategie · cultuur · structuur · duurzaam

STRATEGIE

Wij geven strategisch advies aan organisaties, bedrijven en samenwerkingsverbanden. Wij zijn ervaren in het werken met en voor triple helix organisaties, waar ondernemers, kennisinstellingen en overheden samenwerken.

Wij zoeken creatieve oplossingen en zien in problemen uitdagingen en kansen.

CULTUUR

Wij zijn ervaren in verandermanagement en crisismanagement. Wij ondersteunen veranderprocessen waarbij, vanuit vakmanschap en vertrouwen, de verbinding naar succes wordt gelegd. De mensen staan in onze aanpak centraal.

Wij dragen de principes van servant leadership uit.

CULTUUR

Wij zijn ervaren in verandermanagement en crisismanagement. Wij ondersteunen veranderprocessen waarbij, vanuit vakmanschap en vertrouwen, de verbinding naar succes wordt gelegd. De mensen staan in onze aanpak centraal.

Wij dragen de principes van servant leadership uit.

STRUCTUUR

Wij zijn ervaren procesmanagers en voeren ook gestructureerd contract- en projectmanagement uit. Wij werken samen met terzake doende partijen. Resultaten bereiken staat hoog in ons vaandel. Innovatie en business development zijn onderwerpen waar het bureau ook zelf aan werkt. Onze ontwikkelingen rond de inzet van drones en windturbines zijn daar voorbeelden van.

DUURZAAM

Door de specifieke ervaring kan offSURE een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving en een circulaire economie. Cleantech, energietransitie en circulaire economie zijn domeinen waar het bureau succesvol in opereert.

DUURZAAM

Door de specifieke ervaring kan offSURE een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie naar een duurzame samenleving en een circulaire economie. Cleantech, energietransitie en circulaire economie zijn domeinen waar het bureau succesvol in opereert.

offSURE

strategie
structuur
cultuur